حمایت از کارگران فاقد بیمه و ساختمانی در ایام کرونا

دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران می گوید بسیاری از مشاغل خدماتی و فعالیتهای ساختمانی به دلیل گسترش کرونا با رکود و وقفه مواجه شدند و چون فاقد بیمه هستند، نتوانستند از مقرری بیمه بیکاری استفاده کنند.

هادی ابوی در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: علیرغم آنکه صاحبان بسیاری از کسب و کارها مشمول پرداخت تسهیلات کرونا و بیمه بیکاری ایام کرونا شدند ولی کارگران ساختمانی و فصلی، دستفروشان و کارگران واحدهای زیرپله ای از این مزایا محروم ماندند و به دلیل عدم حمایت معیشت آنها دچار مشکل شد.

وی ادامه داد: به جز توزیع بسته های معیشتی از سوی خیرین، نیروهای بسیج، کمیته امداد و بهزیستی، مورد حمایت دیگری واقع نشده اند و تسهیلات حمایتی کرونا شامل حالشان نشده است.

تاثیر کرونا بر مشاغل خدماتی و فعالیتهای ساختمانی

دبیر کل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با اشاره به عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار کار اظهار کرد: به دلیل شرایط اقتصادی و تاثیر کرونا بر بازار کار بسیاری از فعالیتهای ساختمانی و کسب و کارهای خدماتی با مشکل مواجه شده اند و طبیعی است که در چنین شرایطی کارگران فاقد بیمه که عمدتا در کارگاههای زیرپله ای کار می کنند ناچارند برای از دست ندادن کار و وابسته بودن معاش به حقوق دریافتی، وضعیت بیمه خود را از کارفرما پیگیری نکنند.
کارگران فاقد بیمه عمدتا افراد غیربومی و حاشیه نشین هستند 

ابوی بخش اعظمی از کارگران فاقد بیمه را افراد غیر بومی و از حاشیه شهرهای دور و نزدیک دانست که برای تامین معاش خانواده به شهرهای بزرگ می آیند و گفت: با توجه به آنکه تعداد بازرسان کار و تامین اجتماعی برای مراجعه و بازرسی کارگاهها زیاد نیست لازم است برای شناسایی این دسته از کارگران از ظرفیت انجمنها و تشکلهای صنفی کارگری استفاده شود.

به گزارش ایسنا، شیوع ویروس کرونا در ماههای گذشته فعالیت بسیاری از کسب و کارها از جمله صنوف خدماتی را مختل و دچار مشکل کرد و بر همین اساس برنامه حفظ اشتغال بنگاهها و حمایت از کارگران بیکار شده برای مقابله با اثرات کرونا بر بازار کار در پیش گرفته شد؛ با این حال مقامات کارگری می گویند کارگران ساختمانی، کارگران فصلی و مشاغل زیرپله فاقد بیمه هنوز از تسهیلات حمایتی پیش بینی شده در ایام کرونا بهره مند نشده اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *